Bemesting


Bemesting van Graszoden en Gazon:

Wanneer en hoe vaak moet je het gazon bemesten?

Er zijn vele soorten meststoffen voor de tuin en het gazon verkrijgbaar bij tuincentra en diverse winkels. Het gaat niet om de titel op de verpakking maar om de werkzame componenten in de verpakking! schema bemesting

De bemesting voor het gazon of de graszode die de Grasdokter adviseert en verkoopt wordt gebruikt in de eigen graszodenkwekerij te Vinkel voor het telen van de graszoden. 

Zodoende weten wij zeker wat de werking van een meststof is. Wij selecteren en vermengen zelf de juiste bemesting voor U.

 gazon voeding

In principe is 1x bemesten per seizoen voldoende.  In het voor en najaar dient u een mengmest te gebruiken.

De zomer vraagt om een stikstof gift en in de maanden Januari/Februari kunt u het beste kalk strooien.Elk seizoen , grondsoort en elk type gazon vraagt een andere bemesting.

Wilt u zeker zijn van de juiste gazon bemesting; bestel deze dan in onze webshop
Veelgestelde vragen over bemesten van het gazon:


Wat is bodembemesting ? 
Bodembemesting is het voeden of verrijken van de bodem door een organische of chemische mest. Het is belangrijk dat deze meststoffen Stikstof(N), Fosfaat(P) en Kalium(K) bevatten. Deze stoffen zitten in een goede mengmest. Ook compost of grondverbeteraar kan de bodemstructuur verbeteren.Deze kunt u vóór het leggen of inzaaien met de grond omfrezen of omspitten. 

Wat is Ph waarde ?
Zuurgraad is een ander woord voor Ph-waarde. Hoe lager het getal hoe zuurder de grond. Door kalk te strooien wordt de Ph-waarde hoger. Het meest ideale is een waarde tussen de 5 en 7. Dit is echter wel afhankelijk van de grondsoort. Hoe zuurder de grond hoe eerder mos tevoorschijn zal komen. Om een juiste waarde van uw Ph waarde te meten dient u een bodemanalyse uit te laten voeren.

Wat is een langzaam werkende meststof ?  
Een langzaam werkende meststof geeft gedurende een langere periode (meerdere maanden) voortdurend voeding aan de plant. Bij deze meststoffen is de kans op verbranding ook veel kleiner. Daarnaast is de voedingsopname door de plant beter in evenwicht en de kans op directe uitspoeling in de grond veel kleiner: Een aanrader dus!!
Deze meststof kunt u ook bij de Grasdokter bestellen

vital green DCM voor een diepgroen gazon
groen gazon>>
Hoe kom ik aan een mooi groen gekleurd gazon? 
Gebruik de juiste bemesting, afgestemd op het seizoen, in de juiste hoeveelheden. Maai alleen met scherpe messen. Maai niet te kort. Gebruik af en toe eens de bemesting Kieseriet of Vital Green van DCM

Wat is beter ; organisch/biologische mest of kunstmest?
Nadeel van organische/biologische bemesting is dat het tot vervilting en dus schimmelvorming kan leiden. Nadeel van kunstmest is dat deze relatief kort werkt. Voordeel van kunstmest is dat het snel tot resultaat leidt en relatief goedkoper is dan organische bemesting. Voordeel van organische bemesting is dat dit uiteindelijk leidt tot een betere bodemstructuur. Wij raden u aan een combinatie te gebruiken. 

Beide mestsoorten zijn bij Steenbergen Graszoden / de Grasdokter verkrijgbaar.

Verbranding door kunstmest, hoe komt dit?
*Urine van honden en katten leidt tot verbranding in het gazon.
*De verkeerde bemesting strooien op warme en zonnige dagen kan ook leiden tot verbrandingsplekken.
*Compost onder pas aangelegde graszoden, die niet goed vermengd is met de grond, leidt tot verbrandingsverschijnselen.
*Teveel kunstmest leidt tot verbranding.
Strooi altijd bemesting op een droog gazon. Mestkorrels onttrekken nl vocht aan het blad of de stengel van de grasplant. Dit geeft een gele verkleuring (=verbranding).
Sproei het gazon altijd na het bemesten minimaal 15mm.
Alle verbrandingsplekken dient u uit te krabben, bij te zaaien of nieuwe graszoden te leggen.Wat is kalk en wanneer moet ik dit gebruiken? 
Kalk is een natuurproduct wat zorgt voor de Ph-waarde van het gazon. Lage Ph-waarde betekent zure grond en kans op mosgroei. Een goede Ph-waarde ligt gemiddeld tussen de 5 en 7. Kalk werkt circa 10 maanden. Strooi kalk in Januari of Februari zodat de kalk een optimale werking heeft gedurende het groeiseizoen. Meer tips over bekalken van het gazon:
Wanneer en waarom strooi je kalkGeen opmerkingen:

Een reactie posten