april 2020 - De Grasdokter

Straatgras bestrijden

Straatgras in gazon bestrijden

Straatgras of kweek in gazon bestrijden

kweek of straatgras

Straatgras is een onkruid dat vaak voorkomt op kale plekken in tuinen en onder andere wordt verspreid via de wind. 

Straatgras in het gazon is vaak te herkennen aan lichtgroene plekken in het gras. 

In vrijwelk elk gazon komt straatgras voor.

Varkensgras bestrijden

Varkensgras aanpakken in het gazon

Wat is varkensgras

varkensgras

Varkensgras (Polygonum aviculare) is een kruipend eenjarig dicotyl zaadonkruid en kiemt in het voorjaar. Het is een algemeen voorkomend onkruid tussen verhardingen op zandgronden en op uitgesleten paden. 

De aanwezigheid van varkensgras in gazons wijst op verdichting van de bodem en een slechte bodemstructuur. 

Om varkensgras te voorkomen raden we aan de voedingstoestand van de grond te verbeteren en verdichting, verstoringen te voorkomen.