Insecten in het gazon

larven en insecten schade gazon

Elk gezond gazon heeft insecten maar wanneer spreek je van een plaag en schade?

insecten in het gazon


Alleen een teveel van bepaalde soorten insecten kan schade toebrengen aan uw gazon. 

  • Regenwormen of pieren   
    regenwormen in het gras

Wormen zitten alleen in voedingrijke en open grond. Soms ziet u hoopjes zand op het gazon liggen.
Dit kan van de regenworm zijn. Ervaart u dit als storend , wals dan een paar keer het gras en de worm zal het lager op gaan zoeken.
Schade gazon door Engerlingen en Emelten:


  • Engerling 

Larve van de meikever, komt veel voor bij bebossing. 
Kunnen wel 3 jaar oud worden.

engerling bestrijden

Engerlingen vreten aan de wortels van het gras. Als er geen groei is in het gras (winterdag) kan de grasmat de schade niet snel genoeg herstellen. Strooi dus op tijd de juiste bemesting en wals de grasmat regelmatig.


  • Emelt

schade emelten in gras


Larve van de Langpootmug. Deze legt de eitjes in Augustus/September in het gazon en hebben 2 vluchten. Ze leven 1 seizoen. Vreten aan de wortels van de grasplant. Schade is zichtbaar vroeg in het voorjaar of laat in het najaar. Vooral de pikkende vogels brengen de schade toe.


Alles wat u moet weten over emelten en engerlingen Mieren   

mieren tuin

Soms ontstaan er hele mierenplagen in en nabij het gazon. U kunt hiervoor baking soda bij het nest leggen of met regelmaat kokend water over de nesten gooien. Alleen grote mierennesten onder de grond kunnen schade aan de wortels brengen.

meer informatie over mieren

Zaai kale plekken bij en strooi een goede bemesting.

hoopjes van wormen
👉 Lees meer over wormen in het gazon

Regenwormen vind je in elke grond met een gezond bodemleven, tot wel 500 per
vierkante meter! 
engerlingen in gazon
👉 Lees meer over emelten en engerlingen

Wat zijn emelten en engerlingen voor larven en wat kun je tegen de schade in het gazon doen:


Geen opmerkingen: