2017 - De Grasdokter

ZLTO initiatiefprijs 2017

Steenbergen Graszoden heeft de ZLTO Initiatiefprijs 2017 gewonnen.


Deze prijs werd toegekend voor het initiatief in samenwerking met waterschap Aa en maas voor de aanleg van een drainage-infiltratiesysteem.

Door het peilgestuurd drainage systeem kan water beter aangestuurd en vastgehouden worden om een teveel of een tekort aan water op te vangen.

Tot in de wijde omtrek van de graszoden-percelen profiteren hier de boeren, akkerbouwers en andere grondbezitters van.


zlto prijs
Het gazon is bruin/geel, is dit Rooddraad?

Rooddraad is één van de meest voorkomende problemen in gazons. Een schimmel die het gras bruin en geel laat verkleuren.

Gazon is bruin, is dit rooddraad?

Gazon onderhoud in September en Oktober

Het gazon heeft in september nog een bemesting nodig om gezond en sterk de winterperiode in te gaan.

onderhoud gazon september


Wat kun je in het najaar nog meer doen aan onderhoud van het gazon:

infiltratieproject vinkel

In de droge sloten op De Berkt, tussen Heesch en Vinkel, komt weer water.


infiltratievoorziening vinkelsestraat

Normaal handelt Léon Steenbergen in rollen gazongras. Donderdag mocht de Vinkelse graszodenkweker daar een hoofdrol bij pakken op het gebied van waterbeheer. Kenners van waterschap, ZLTO en provincie kwamen op zijn bedrijf samen. Om te kijken naar een ogenschijnlijk simpele aanpassing die tot in de verre omtrek -zelfs een kilometer verderop - de grondwaterstand verbetert.
Dankzij een inventieve Vinkelse graszodenkweker.

Waarom geen gewasbeschermingsmiddel gebruiken

zonder is gezonder

Wel of niet gewasbeschermingsmiddelen gebruiken in uw tuin?


Gewasbeschermingsmiddelen zijn chemische bestrijdingsmiddelen om onkruiden, schimmels of insecten te bestrijden. Daarnaast zijn er ook nog de zogenaamde biociden. Dit zijn bijvoorbeeld slakkenkorrels, rattengif of chemische producten om algen van het terras te verwijderen. Er zijn belangrijke redenen om tuin of terras zonder deze middelen te onderhouden:

Rode Klaver(zuring), springkruid

rode klaver in gras

Rode klaver(zuring) of Springkruid n het gazonIn veel gazon's duikt er Rode klaver op.
Rode klaver is een hardnekkig onkruid en chemisch niet te bestrijden.

Herkenning en bestrijden van Rode Klaver in het gras:

Mos in het gazon

Mos in het gazon 

MOS in het gazon

Kenmerken van mos in gras: 

Mos is er in vele soorten; in gazons krijgt u vaak een zachte groene (bruine) laag van hele kleine gekartelde blaadjes
dcm microgazon plus
verticuteren overbodig

Bestrijding en voorkomen van mos in het gazon:

Compleet gazon mestpakket voor het gazon

Compleet gazon bemestingspakket voor het gazon:


complete voeding gazon
bekijk het mestpakket

Bent u ook altijd te laat voor het tuinonderhoud of vergeet u weleens te bemesten?

De grasdokter heeft een compleet bemestingspakket voor het hele jaar samengesteld. Zo heeft u in één keer alle producten voor het hele jaar in huis.
Grasdokter Shop

Grasdokter Shop: 

grasdoktershop


De Grasdokter heeft voor u de beste meststoffen en producten voor uw gazon samengesteld.