Varkensgras bestrijden

Varkensgras aanpakken in het gazon

Wat is varkensgras

varkensgras

Varkensgras (Polygonum aviculare) is een kruipend eenjarig dicotyl zaadonkruid en kiemt in het voorjaar. Het is een algemeen voorkomend onkruid tussen verhardingen op zandgronden en op uitgesleten paden. 

De aanwezigheid van varkensgras in gazons wijst op verdichting van de bodem en een slechte bodemstructuur. 

Om varkensgras te voorkomen raden we aan de voedingstoestand van de grond te verbeteren en verdichting, verstoringen te voorkomen. 


varkensgras in gazon bestrijden


Enkele tips om de bodemstructuur te verbeteren en varkensgras te bestrijden:


 • Bekalken: door regelmatig te bekalken gaat u niet alleen verzuring van uw bodem tegen maar verbeterd u ook de bodemstructuur.
groenkalk
 • Beluchten of verticuteren: verbetert de drainage van de grond.
 • Gebruik een bodemverbeteraar zoals DCM Bodem aktivator. 
  bodem aktivator
  DCM Bodemactivator
  Bevat veel organische stof: stimuleert de activiteit van het microbieel bodemleven en verrijkt de bodem met humus. Humus zorgt voor een luchtige, kruimelige bodemstructuur en verhoogt het vermogen van de grond om water en voedingselementen vast te houden. Zo kunnen planten sneller en makkelijker inwortelen, komt er een ideaal evenwicht tussen lucht en vocht tot stand in de grond en spoelen voedingsstoffen minder uit. Een jaarlijkse toepassing is voldoende voor het onderhoud van een bestaand gazon en behoud van diens goede bodemstructuur.
 • Bemesten met DCM organische meststoffen, rijk aan organische stof.
 • varkensgras kunt u met wortel en al verwijderen.
 • ook het "snijden" van de kroon laat de plant afstervenbron: DCM , de Grasdokter

Geen opmerkingen:

© Copyright 2022 de Grasdokter