Varkensgras bestrijden

Varkensgras aanpakken in het gazon

Wat is varkensgras

varkensgras

Varkensgras (Polygonum aviculare) is een kruipend eenjarig zaadonkruid en kiemt in het voorjaar. Het is een algemeen voorkomend onkruid tussen verhardingen op zandgronden en op uitgesleten paden.

De aanwezigheid van varkensgras in gazons wijst op verdichting van de bodem en een slechte bodemstructuur.


Om varkensgras in het gazon te voorkomen raden we aan de voedingstoestand van de grond te verbeteren en verdichting, verstoringen te voorkomen.
Enkele tips om de bodemstructuur te verbeteren en varkensgras te bestrijden in het gazon:

1.    Bekalken: door regelmatig te kalk te strooien gaat u niet alleen verzuring van de bodem, grond tegen maar verbetert u ook de bodemstructuur.

2.    Beluchten of verticuteren: verbetert de drainage van de grond. De wortels van het gras hebben lucht en vocht nodig om goed te kunnen groeien.

3.    Gebruik een bodemverbeteraar zoals DCM Bodem aktivator.

bodemaktivator

DCM Bodemactivator
Deze grondverbeteraar bevat veel organische stof: stimuleert de activiteit van het bodemleven en verrijkt de bodem met humus. Humus zorgt voor een luchtige, kruimelige bodemstructuur en verhoogt het vermogen van de grond om water en voedingselementen vast te houden. Zo kunnen planten sneller en makkelijker inwortelen, komt er een ideaal evenwicht tussen lucht en vocht tot stand in de grond en spoelen voedingsstoffen minder uit. Een jaarlijkse toepassing is voldoende voor het onderhoud van een bestaand gazon en het behoud van een goede bodemstructuur.

4.    Bemesten met DCM organische meststoffen, rijk aan organische stof.

5.     varkensgras kunt u het beste met wortel en al verwijderen.

6.    Ook het "snijden" van de kroon laat de plant afsterven.bron: DCM , de Grasdokter

Geen opmerkingen:

© Copyright 2022 de Grasdokter