Schimmels en Onkruiden

Onkruiden in Gazon : 

Voorkomen is beter dan genezen ! 


Een goede bemesting en het juiste onderhoud voorkomt in de meeste gevallen al de groei van onkruid en schimmels. Ieder onkruid vereist weer een andere aanpak. De meeste soorten verdwijnen weer met de juiste bemesting en door regelmatig te maaien.

De belangrijkste oorzaken van schimmelgroei : • toenemende regen i.c.m. slechte waterhuishouding
 • teveel organische bemesting
 • Grassoorten van mindere kwaliteit hebben minder weerstand. Gebruik dus altijd de zgn. A-merken
 • te lange droogte en zachte temperaturen in het najaar
Schimmels zijn te herkennen aan:
 • verkleuring naar bruine/gele plekken in het gazon, of een donkere waas over het gras
 • puntjes van de grassprieten kleven vaak aan elkaar
 • de meeste schimmels ontstaan aan het einde van de zomer of in het najaar
 Hoe schimmels voorkomen of bestrijden:
 • een goed graszaadmengsel met altijd Engels Raaigras
 • regelmatig bemesten met de juiste bemesting
   bestel bemesting voor het gazon
 • houdt het gazon schoon en open

Wilt u zeker zijn van de juiste bemesting? Bestel deze dan in onze webshop!


Primstar is een nog toegelaten breedwerkend onkruidbestrijdingsmiddel tegen met name kleefkruid, vogelmuur, echte kamille, herik, paardenbloem, boterbloem en ridderzuring. Deze kunt u in onze webshop bestellenAlles over schimmels, onkruiden en insecten in het gazon:


Schimmels en onkruiden voorkomen

Overzicht van onkruiden in het gazon: >>

Voor een overzicht van Insecten in het gazon:>>


Veelgestelde vragen over schimmels:


1.Hoe ontstaan schimmels in het gazon? 
Schimmels kunnen door vele oorzaken ontstaan. Slechte waterhuishouding, toedienen van de verkeerde bemesting, Ph-waarde en zachte temperatuurwisselingen zijn de hoofdoorzaken. Schimmels in het gazon groeien meestal laat in de zomer of in het najaar. Ruim het maaisel en blad , zeker in het najaar, op. Dit is een goede voedingsbodem voor schimmels. Verticuteer het gazon en prik de grond open. Zorg verder voor de juiste bemesting afgestemd op het seizoen.Gebruik een mengmest in het najaar en strooi niet teveel stikstof op het gazon. 

2.Hoe herken ik schimmels in het gazon?
Schimmels zijn er in alle soorten en maten.Een geelbruine verkleuring van het gras kan op een schimmel wijzen.De grassprietjes kleven aan elkaar en er ontstaan kringen in het gazon.

3.Hoe voorkom of bestrijd ik schimmels in het gazon?
Voor schimmelbestrijding zijn er geen bestrijdingsmiddelen in de handel. Het beste is dus voorkomen!. Verticuteer minimaal 1x per jaar uw gazon, zorg voor een goede waterhuishouding en bemest met een goede kunstmest, afgestemd op het seizoen.

4.Hoe kan ik het beste onkruid verwijderen zonder schade aan het gazon?
De meeste onkruiden verdwijnen vanzelf na veelvuldig maaien en regelmatig de juiste bemesting op het gazon. Paardebloemen dienen echter handmatig verwijderd te worden door ze met wortel en al uit te steken. Zaai altijd kale plekken bij en bemest met de juiste bemesting voor het gazon.

5.Is er ook bestrijding van onkruid in jonge gazons mogelijk?
Er zijn nog bestrijdingsmiddelen in de handel voor het bestrijden van onkruid in gazon's die nog maar 6 maanden oud zijn. Deze zijn bij Steenbergen Graszoden verkrijgbaar. Op een natuurlijke manier onkruid bestrijden is natuurlijk veel beter !

6.Hoe voorkom ik ziekte(n) in het gazon?
Het juiste graszaadmengsel is erg belangrijk of er schimmelgroei of ziekten in uw gazon komen.Een sterk mengsel , zoals speelgazon, is beter resistent tegen veel voorkomende ziekten. Een goed onderhoud (water, bemesting, beluchting) aan uw gazon verkleint de kans op ziekten en plagen. Tijdens erge droogte of warme dagen dient u het gazon niet te kort te maaien.

7.Ik heb geel/bruine plekken in het gazon, hoe kan dat?
Een verkeerde meststof of bemesting strooien op een warme en zonnige dag kan tot verbranding leiden ( geel/bruine plekken). Wanneer de messen van de grasmaaier niet scherp maar stomp zijn kan er een gele waas over het gazon komen. Urine van huisdieren kunnen door het hoge gehalte aan stikstof leiden tot gele plekken in het gazon. In alle gevallen dient u de plekken uit te krabben en opnieuwe bij te zaaien of graszoden te leggen.Ongelijkmatige verdeling van bemesting kan ook tot gele plekken resulteren. Zorg voor een goede bemesting en een juiste dosering op het gazon.

8.Hoe kan ik mos voorkomen en bestrijden?
Het voorkomen van mos betekent voldoende bemesten met de juiste bemesting, niet te kort maaien, verticuteren van het gazon in het voor en/of najaar en kalk strooien in de wintermaanden. Het bestrijden van mos kan door goed te verticuteren (in de lengte èn in de breedte), daarna kunt u eventueel IJzersulfaat strooien. De mosrestanten zullen na een paar dagen bruin kleuren en deze dient u van het gazon te verwijderen. Pas op met IJzersulfaat met naastliggend straatwerk. Dit kan roestvlekken veroorzaken die moeilijk te verwijderen zijn. Prik het gazon ook regelmatig open met een riek of gavel.

9.Wat is vervilting ?
Dit is een laagje van levende en dode plantenresten zoals maaisel en bladeren. Dit vormt een bijna ondoordringende storende laag voor lucht en water. Verticuteren zorgt ervoor dat lucht, water en bemesting weer bij de wortels kunnen komen. Open prikken van de grond helpt ook!

10.Wat zijn emelten en engerlingen en hoe bestrijd of voorkom ik ze?
Dit zijn kleine larven van de langpootmug en meikever die, bij een groot aantal, in een korte tijd de wortels van het grasplantje kapot maken. Regelmatig rollen van de grasmat is funest voor deze beestjes. In elk gazon zitten deze insecten wel. Zij brengen pas schade toe als ze in grote getale aanwezig zijn en er dus sprake is van een plaag.Vaak brengen de vogels die de larven eten meer schade aan het gazon.

11.Hoe voorkom ik onkruidvorming in een gazon?
Pas Regelmatig de juiste bemesting toe, maai het gras regelmatig en niet te kort, zaai kale plekken zo snel mogelijk bij, verticuteer het gazon 2x per jaar.

12.Wat is wild gras en hoe kan ik dit bestrijden?
Wild gras zijn grassen vanuit de natuur of straat waarbij de zaadjes door de lucht , insecten en vogels verspreid worden. Deze grassen zijn vaak te herkennen aan lange hoge sprieten en brede bladeren. Straatjesgras of kweekgras kan niet tegen droogte. Wacht dus even met sproeien. Maai regelmatig het gras zodat de zaadjes zich niet kunnen verspreiden. Steek op tijd de "pollen"uit het gazon en zaai kale plekken bij.

13.Ik heb een dierenwei, kan ik daar ook onkruid op bestrijden?
Laat de dieren minimaal 14 dagen uit de wei/ van het gras afblijven waarop u een onkruidbestrijding wilt toepassen. Dit geldt ook voor een behandeling tegen mos.

Geen opmerkingen: