april 2017 - De Grasdokter

infiltratieproject vinkel

In de droge sloten op De Berkt, tussen Heesch en Vinkel, komt weer water.


infiltratievoorziening vinkelsestraat

Normaal handelt Léon Steenbergen in rollen gazongras. Donderdag mocht de Vinkelse graszodenkweker daar een hoofdrol bij pakken op het gebied van waterbeheer. Kenners van waterschap, ZLTO en provincie kwamen op zijn bedrijf samen. Om te kijken naar een ogenschijnlijk simpele aanpassing die tot in de verre omtrek -zelfs een kilometer verderop - de grondwaterstand verbetert.
Dankzij een inventieve Vinkelse graszodenkweker.

Waarom geen gewasbeschermingsmiddel gebruiken

zonder is gezonder

Wel of niet gewasbeschermingsmiddelen gebruiken in uw tuin?


Gewasbeschermingsmiddelen zijn chemische bestrijdingsmiddelen om onkruiden, schimmels of insecten te bestrijden. Daarnaast zijn er ook nog de zogenaamde biociden. Dit zijn bijvoorbeeld slakkenkorrels, rattengif of chemische producten om algen van het terras te verwijderen. Er zijn belangrijke redenen om tuin of terras zonder deze middelen te onderhouden: