Bemesting

Bemesting

De Grasdokter - Bemesting voor gazon welke bemesting gebruik je voor het gazon|de Grasdokter

Bemesting van Graszoden en Gazon: 


Wanneer en hoe vaak bemest je het gazon? 

bemesting schema gazononderhoud gazon kalender

In principe is 1x per seizoen het gazon bemesten voldoende.  


In het voor en najaar dient u een mengmest te gebruiken voor het gazon. 
De zomer vraagt om een stikstof gift en 
In de maanden Januari/Februari kunt u het beste kalk strooien.

Hoewel er ook altijd voeding in de bodem zit is het noodzakelijk om met gazonmest regelmatig de hoeveelheid voeding aan te vullen.

Er zijn 3 voedingsstoffen van vitaal belang voor je gazon: 

Stikstof(N), Fosfor(P) en Kalium(K) en daarnaast een aantal sporenelementen. 

Stikstof doet de grassprieten groeien, van fosfor groeien de wortels en kalium zorgt er voor dat het gras bestand is tegen ziekten. 

De sporenelementen zorgen o.a. voor de donkergroene kleur.

Strooi bemesting op het gazon bij droog weer of wacht een flinke bui regen af. Als de grassprietjes nat zijn blijven de mestkorrels aan de sprietjes plakken. Dit kan leiden tot geel kleuren van de grassprieten. De voedings-korrels moeten wel oplossen dus regen of sproeien na het bemesten van het gazon is belangrijk.

In tuincentra en winkels zijn er vele soorten meststoffen voor de tuin en het gazon verkrijgbaar. Het gaat niet om de titel óp de verpakking maar om de werkzame componenten ín de verpakking! 

De bemesting die de Grasdokter adviseert en verkoopt wordt gebruikt in onze graszodenkwekerij te Vinkel. Zodoende weten wij zeker wat de werking van een meststof is. Wij selecteren en vermengen zelf de juiste bemesting voor U. 


Elk seizoen , grondsoort en elk type gras vraagt een andere bemesting. 


Wilt u zeker zijn van de juiste gazon bemesting; bestel deze dan in onze webshop 

  
kalk voor gazon
bekijk kalkproducten

Veelgestelde vragen over bemesting van het gras


Wat is bodembemesting ?

Bodembemesting is het voeden of verrijken van de bodem door een organische of chemische mest. Het is belangrijk dat deze meststoffen Stikstof(N), Fosfaat(P) en Kalium(K) bevatten. Deze stoffen zitten in een goede mengmest. Ook compost of grondverbeteraar kan de bodemstructuur verbeteren.Deze kunt u vóór het leggen of inzaaien met de grond omfrezen of omspitten.  >Wat is Ph waarde ?

Zuurgraad is een ander woord voor Ph-waarde. Hoe lager het getal hoe zuurder de grond. Door kalk te strooien wordt de Ph-waarde hoger. Het meest ideale is een waarde tussen de 5 en 7. Dit is echter wel afhankelijk van de grondsoort. Hoe zuurder de grond hoe eerder mos tevoorschijn zal komen. Om een juiste waarde van uw Ph waarde te meten dient u een bodemanalyse uit te laten voeren.Wat is een langzaam werkende meststof ?

Een langzaam werkende meststof geeft gedurende een langere periode (meerdere maanden) voortdurend voeding aan de plant. Bij deze meststoffen is de kans op verbranding ook veel kleiner. Daarnaast is de voedingsopname door de plant beter in evenwicht en de kans op directe uitspoeling in de grond veel kleiner: Een aanrader dus!! Deze meststof kunt u ook bij de grasdokter winkel bestellen Hoe krijg ik een mooi groen gekleurd gazon ?

* Gebruik de juiste bemesting, afgestemd op het seizoen, in de juiste hoeveelheden. * Maai alleen met scherpe messen. * Maai niet te kort. * Gebruik af en toe eens de bemesting Kieseriet of organische bemesting voor een mooie diepgroene kleurWat is beter ; organisch/biologische mest of kunstmest?

Nadeel van organische/biologische bemesting is dat het tot vervilting en dus schimmelvorming kan leiden. Nadeel van kunstmest is dat deze relatief kort werkt. Voordeel van kunstmest is dat het snel tot resultaat leidt en relatief goedkoper is dan organische bemesting. Voordeel van organische bemesting is dat dit uiteindelijk leidt tot een betere bodemstructuur. Wij raden u aan een combinatie te gebruiken.Verbranding van het gazon, hoe komt dit?

* Urine van honden en katten leidt tot verbranding in het gazon. * De verkeerde bemesting strooien op warme en zonnige dagen kan ook leiden tot verbrandingsplekken. * Compost, koemest en kippemestkorrels onder pas aangelegde graszoden, die niet goed vermengd is met de grond, leidt tot verbrandingsverschijnselen * Teveel kunstmest leidt tot verbranding. tip: Strooi altijd bemesting op een droog gazon. Mestkorrels onttrekken nl vocht aan het blad of de stengel van de grasplant. Dit geeft een gele verkleuring (=verbranding) Sproei uw grasmat altijd na het bemesten minimaal 15mm. Alle verbrandingsplekken dient u uit te krabben, bij te zaaien of nieuwe graszoden te leggen.Wat is kalk en wanneer moet ik dit gebruiken?

Kalk is een natuurproduct wat zorgt voor de Ph-waarde van het gazon. Lage Ph-waarde betekent zure grond en kans op mosgroei. Een goede Ph-waarde ligt gemiddeld tussen de 5 en 7. Kalk werkt circa 10 maanden. Strooi kalk in Januari of Februari zodat de kalk een optimale werking heeft gedurende het groeiseizoen.
Gerelateerde artikelen:


* een diepgroen gazon in het najaar geeft geen kans voor mos en onkruid

* onderhoudsschema bemesting het jaar rondDe Grasdokter

De Grasdokter geeft je informatie over het onderhoud van het gazon, problemen, insecten, ziekten en plagen.

Als graszodenkwekerij krijgen wij veel vragen van klanten over onderhoud en problemen met het gazon. Zo is deze site "De Grasdokter" ontstaan.

De pagina Kennisbank geeft alle artikelen op alfabetische volgorde weer.


De producten die wij adviseren gebruiken wij zelf voor het telen en onderhouden van onze graszoden. We schrijven altijd vanuit onze eigen ervaring, en geven je daaruit tips. Alle foto’s maken we zelf, in eigen graszodenkwekerij of de tuin.

Je kunt af en toe een advertentie tegen komen. We hopen dat dit niet storend voor je is maar op deze manier kunnen wij deze website met gratis tips een klein beetje bekostigen!