gewasbescherming gazon

gewasbescherming gazon

De Grasdokter-gewasbescherming

 Wat is gewasbescherming?

gewasbescherming

Gewasbescherming zorgt ervoor dat ziekten, plagen en onkruiden onder controle blijven. Middelen kunnen chemisch of niet-chemisch zijn (bijvoorbeeld biologisch). 
Gewasbeschermingsmiddelen kunnen echter schadelijke stoffen bevatten voor mens, dier en milieu

Een aantal jaren geleden werd er nog volop gebruik gemaakt van bestrijdingsmiddelen in de landbouw en bij particulieren in de tuin.

Inmiddels is uit onderzoek gebleken dat bestrijdingsmiddelen zeer schadelijk zijn voor onszelf en onze leefomgeving.

Het bekende Roundup is inmiddels verboden als ook vele andere bestrijdingsmiddelen.


Glyfosaat zit in veel bestrijdingsmiddelen. Momenteel mag je dit middel nog thuis gebruiken maar niet meer als hovenier of als andere professional zoals bijvoorbeeld waterschappen.


Inhoudsopgave gewasbescherming:

  1. Welke gewasbescherming middelen zijn nog toegestaan in de tuin
  1. Biologische bestrijdingsmiddelen
  1. Alternatieve middelen voor onkruidbestrijding
  1. Onkruiden in het gazon behandelenWelke gewasbescherming middelen zijn nog toegestaan in de particuliere tuin.

Toegestane bestrijdingsmiddelen zijn getest op veiligheid, effectiviteit en milieubelasting. Maar toegestaan betekent nog niet: milieuvriendelijk. 

zonder is gezonderSommige stoffen zijn bij verkeerd gebruik schadelijk voor het grondwater, de bodem of (nuttige) insecten. 

Goed de gebruiksaanwijzing volgen is dan ook belangrijk. 

Welk middel je mag gebruiken tegen een plaag kun je vinden op de toelatingslijst van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) en herken je op het etiket aan een nummer dat begint met 'NL', 'EU' of eindigt op een 'N'.

Op de site van milieu centraal en natuurlijk tuinieren kun je veel informatie vinden over bestrijdingsmiddelen en wat wel of niet is toegestaan.

Biologische gewasbescherming

Biologische gewasbescherming zijn middelen met een natuurlijke werkzame stof op basis van plantextracten, micro-organismes of feromonen.

Daarnaast zijn er ook verschillende soorten natuurlijke vijanden: zoals insecten en aaltjes of zoals bacteriën, schimmels en virussen. 

Deze natuurlijke vijanden vormen de basis van biologische bestrijding: bestrijding door levende organismen.

Veel bedrijven maken reclame voor natuurlijke of biologische onkruid bestrijding. Meestal zitten er dan toch schadelijke stoffen in het middel. Lees dus altijd goed de gebruiksaanwijzing

Aaltjes

Aaltjes zijn de natuurlijke vijanden van veel plaaginsecten als engerlingen, emelten en mieren. Aaltjes kunnen gemengd worden met water en besproeid worden over het te bestrijden oppervlak in het gazon.

Feromonen

Een feromoonval is een val met feromonen – de natuurlijke geur van bv vrouwelijke motten. De mannetjes komen op deze geur af en worden zo in de val gelokt. Dit werkt bijvoorbeeld goed bij de buxusmot.

Plantextracten

Een plantenextract is een stof of een actieve stof met specifieke eigenschappen die uit het weefsel van een plant wordt onttrokken, meestal door het te behandelen met een oplosmiddel, om te worden gebruikt voor een bepaald doel zoals het wegjagen van insecten zoals emelten en engerlingen. Knoflook extract werkt bijvoorbeeld heel goed tegen emelten en engerlingen

Micro-organismen

Tenslotte zijn er micro-organismen zoals bacteriën, schimmels en virussen die ingezet kunnen worden als gewasbeschermingsmiddel. Bacteriën kunnen de wortels van planten versterken zodat de schadelijke bacteriën en schimmels geen kans krijgen, of ze kunnen ingezet worden om insecten te bestrijden. 

Ze brengen weinig risico’s mee voor mens en milieu en laten geen resten achter in voedsel. Micro-organismen als gewasbescherming worden echter nog weinig gebruikt.

Natuurlijke vijanden

Natuurlijke vijanden en biologische bestrijders worden vaker ingezet om planten te beschermen. Je kan hierbij bijvoorbeeld denken aan sluipwespen, roofmijten of nematoden

Alternatieve middelen voor onkruid bestrijden en voorkomen


Onkruiden in het gazon behandelen

onkruiden in het gazonOnkruiden in het gazon

Hoe kun je onkruiden in het gras voorkomen en bestrijden
gazon zonder onkruiden

Het gazon zonder onkruiden

Stappenplan gazon zonder onkruid


milieubewust tuinieren

Je tuin ecologisch inrichten doe je zo>