de rol van regenwormen

de rol van regenwormen

De Grasdokter - regenwormen in het gazon

Waarom is de worm belangrijk in onze tuin

Regenwormen eten de gevallen bladeren, de planten en dieren … eigenlijk alles wat op de grond belandt. Je ziet overal hoopjes zand van regenwormen op het gazon.

Wat is de rol van regenwormen?


wormen in gazon


Wormen ruimen de resten op en zorgen voor voedingsstoffen en organische stof voor de plant. Ook zorgen regenwormen dat de structuur van de bodem en de grond verbetert. Hier door kunnen de wortels in de bodem beter hun weg vinden.

Regenwormen in de bodem

Regenwormen vind je in elke grond met een gezond bodemleven, tot wel 500 per vierkante meter!

Ze lijken erg kwetsbaar, maar zijn toch sterk genoeg om diepe gangen te graven onder de grond. Daarvoor duwen ze de grond opzij en een deel eten de regenwormen op.
Samen met half vergane plantenresten, micro-organismen en resten
van dode diertjes zetten ze die om in vruchtbare grond.

Naast het voedsel dat de regenwormen onder de grond vinden, gaan regenwormen ook op zoek naar eten boven de grond. ’s Nachts trekken ze afgestorven bladeren, grassprieten en ander tuinafval mee onder de grond om ze daar overdag op te peuzelen. 

Zo verzetten de wormen dus heel wat werk in jouw tuin, gratis en voor niets: beluchten, draineren, bemesten en afval opruimen.

Onder gazon of ander grasland voelen regenwormen zich prima, omdat ze hier rustig hun gang kunnen gaan zonder dat de bodem gespit of bewerkt wordt


Heeft u last van hoopjes zand van de worm in het gazon?

Soms zie je hoopjes grond op het gazon liggen. Meestal is dit van de regenwormen. Dit is niet schadelijk voor je gazon. Je bodem is gezond en vruchtbaar bij veel regenwormen. 

Wat te doen aan de hoopjes zand van regenwormen:

* wals het gazon regelmatig, de worm zal het lager op gaan zoeken

* Zorg voor minder dood materiaal in de toplaag. Dit kan door verticuteren en gelijk afvoeren. Dit is vooral van belang in de maanden september en oktober.

*Zorg voor weinig groeipieken van het gras. Als het gras minder groeipieken heeft, moet er vaker gemaaid worden. 

Meer grasresten en wortelvernieuwing zorgt voor vers organisch dood materiaal in de toplaag. Wormen houden hiervan, dus dit kun je het best vermijden door te bemesten met een langzaam werkende meststof


* Kalk geven in het voorjaar. Bij gazons met een overlast van regenwormen is het aan te raden de kalk te geven in het voorjaar. Over het algemeen reageren wormen sterk op bekalken en ze gedijen ook beter bij een hogere pH-waarde.


* Sterk verzurende meststof gebruiken. Is het probleem van de regenwormen echt groot, dat bovenstaande opties niet meer helpen? Dan valt te overwegen om als noodgreep gebruik te maken van een sterk verzurende meststof, zoals zwavelzure ammoniak. Wormen vinden een zure leefomgeving minder prettig.

Andere artikelen over insecten in het gazon:

Overzicht artikelen over insecten en ongedierte in het gazon>>

of lees deze artikelen:

insecten in gazonen gazon door zaaienDe Grasdokter

De Grasdokter geeft je informatie over het onderhoud van het gazon, problemen, insecten, ziekten en plagen.

Als graszodenkwekerij krijgen wij veel vragen van klanten over onderhoud en problemen met het gazon. Zo is deze site "De Grasdokter" ontstaan.

De pagina Kennisbank geeft alle artikelen op alfabetische volgorde weer.


De producten die wij adviseren gebruiken wij zelf voor het telen en onderhouden van onze graszoden. We schrijven altijd vanuit onze eigen ervaring, en geven je daaruit tips. Alle foto’s maken we zelf, in eigen graszodenkwekerij of de tuin.

Je kunt af en toe een advertentie tegen komen. We hopen dat dit niet storend voor je is maar op deze manier kunnen wij deze website met gratis tips een klein beetje bekostigen!