01 februari 2020

de rol van regenwormen

Waarom is de worm belangrijk in de tuin én het gazon.

Waarom is de worm belangrijk in onze tuin


hoopjes van wormen

Regenwormen eten de gevallen bladeren, de planten en dieren … eigenlijk alles wat op de grond belandt. Ze ruimen de resten op en zorgen voor voedingsstoffen en organische stof voor het gewas. Ook zorgen ze dat de structuur van de bodem verbetert. Hier door kunnen de wortels in de bodem beter hun weg vinden.Regenwormen in de bodem

Regenwormen vind je in elke grond met een gezond bodemleven, tot wel 500 per
vierkante meter! Ze lijken erg kwetsbaar,maar zijn toch sterk genoeg om diepe
gangen te graven onder de grond. Daarvoor duwen ze de grond opzij en een deel
eten ze op. Samen met half vergane plantenresten, micro-organismen en resten
van dode diertjes zetten ze die om in vruchtbare grond. Naast het voedsel dat
ze onder de grond vinden, gaan regenwormen ook op zoek naar eten boven de
grond. ’s Nachts trekken ze afgestorven bladeren, grassprieten en ander tuinafval
mee onder de grond om ze daar overdag op te peuzelen. Zo verzetten ze dus heel
wat werk in jouw tuin, gratis en voor niets:beluchten, draineren, bemesten en afval opruimen. Onder gazon of ander grasland voelen regenwormen zich prima, omdat ze hier rustig hun gang kunnen gaan zonder dat de bodem gespit of bewerkt wordt


Heeft u last van hoopjes van de worm in het gazon?


* wals het gazon regelmatig, de worm zal het lager op gaan zoeken
* Zorg voor minder dood materiaal in de toplaag. Dit kan door werkgangen van verticuteren en gelijk afvoeren. Dit is vooral van belang in de najaarsmaanden september en oktober.
*Zorg voor weinig groeipieken van het gras. Als het gras minder groeipieken heeft, moet er vaker gemaaid worden. Meer grasresten en wortelvernieuwing zorgt voor vers organisch dood materiaal in de toplaag. Wormen houden hiervan, dus dit kun je het best vermijden door te bemesten met een langzaamwerkende meststof
* Onderhoudsbekalking geven in het voorjaar. Bij gazons waar serieuze overlast wordt ervaren, is het aan te raden de onderhoudsbekalking te geven in het voorjaar. Over het algemeen reageren wormen sterk op bekalken en ze gedijen ook beter bij een hogere pH-waarde.
* Sterk verzurende meststof gebruiken. Is het probleem zodanig groot, dat bovenstaande opties niet meer helpen? Dan valt te overwegen om als noodgreep gebruik te maken van een sterk verzurende meststof, zoals zwavelzure ammoniak. Wormen vinden een zure leefomgeving minder prettig.

bron:plantenenplagen.nl / Advanta seedsGeen opmerkingen: