Onkruiden in het gazon

gazon met onkruid
onkruid in gazon
Wat kun je doen om onkruid te voorkomen en te bestrijden:

Over de vraag of je onkruiden uit het gazon al dan niet dient te verwijderen, zijn de meningen verdeeld. Die keuze dien je eigenlijk al te maken voor de aanleg van je gazon. Heb je geen bezwaren tegen onkruiden in je gazon, kies dan een grover type zaaimengsel (Engels raaigras) in plaats van bijvoorbeeld een siergazon.

Het merendeel van de tuinliefhebbers vindt onkruiden in het gazon hinderlijk. In een aangelegd gazon zullen al gauw allerlei onkruiden opduiken. Wie onkruid wil bestrijden dient daar tijdig mee beginnen.


Onkruidbestrijding in het gazon van 6 maanden en ouder


De strijd tegen onkruid en ongewenste grassen begint al voor het zaaien met de bewerking van de grond. Het zou het beste zijn wanneer deze grond totaal vrij van onkruidzaden zou zijn. Zijn het er niet te veel dan kan je makkelijk de onkruiden met de hand verwijderen. Dat vergt wel wat meer tijd, maar het is milieuvriendelijker. Vooral in een klein gazon is het zeer zinvol om weegbree, paardenbloem en madeliefjes met de hand te verwijderen. Wilde grassen kunnen alleen maar op deze manier verwijderd worden.
 bestel micro gazon plus
De beste onkruidbestrijding is ervoor te zorgen dat men een goed graszaadmengsel gebruikt , een goede grondbewerking, een goede bemesting en een goede behandeling, zonder te kort te maaien. Maatregelen voor een betere grasgroei en een dichte zode zijn een eerste vereiste.

In een pas ingezaaid gazon komen ook onkruiden voor die je niet hoeft te bestrijden:
 bestel gazon repair

Vrij snel verdwijnen door het maaien onkruiden als:

kweek, zachte witbol, hanenpoot (*), bloedgierst (*), straatgras(*)
(*) kunnen bij voldoende ruimte vlak gaan groeien, uitwieden blijft dan de enige mogelijkheid.
Onkruiden vullen ook de kale plekken op die ontstaan door beschadiging aan het gazon door:
- te kort te maaien
- muizen, konijnen of engerlingen
- te kort aan voeding
- het gebruik en belopen (voetbal)
- molshopen
- een verdichte ondergrond
- een te zure of te kalkrijke grond
- langdurige droogte
- ziekten (schimmels)
- hond - of kattenbehoeften
      
Enkele onkruiden:

onkruid in gazon
witbol
Witbol : Ongewenste grassoort dat enkel verwijderd kan worden door uitsteken. Lastig onkruid door zijn dunne, kruipende wortelstok. Bij deze soort zijn de stengels en bladeren maar weinig behaard. Chemische bestrijding in het gazon is onmogelijk. Komt vnl. voor op drogere en zanderige gronden.   

onkruid in gazon
straatgras
Straatgras : Ongewenst √©√©njarige grassoort dat overal groeit en bloeit. Een lastig onkruid. Chemische bestrijding in het gazon is onmogelijk. Bestrijding is wel mogelijk door bemesting en cultuurmaatregelen

onkruid in gazon
varkensgras
Varkensgras : Eenjarig onkruid dat vooral voorkomt op plaatsen waar veel gelopen wordt en op dichtgetrapte gronden. Verspreid zich vnl. door zaadvorming. Kleine, smalle bladeren, meestal met liggende stengels. Bloei juli-herfst.

Kijk voor meer onkruiden in gazon voorkomen en bestrijden op :


foto's onkruiden


Geen opmerkingen:

Een reactie posten