Het is en blijft te nat, wat kun je doen?

Het is en blijft te nat, wat kun je doen?
klik op de afbeelding om verder te lezen
  Onkruiden in het gazon

Onkruiden in het gazon

onkruiden in gazon bestrijden

Wat kun je doen om onkruid in gazon te voorkomen en te bestrijden:

gazon met onkruid
onkruid in gazon

Het merendeel van de tuinliefhebbers vindt onkruiden in het gazon hinderlijk. In een aangelegd gazon zullen al gauw allerlei onkruiden opduiken. Wie onkruid wil bestrijden dient daar tijdig mee beginnen.

Over de vraag of je onkruiden uit het gazon al dan niet dient te verwijderen, zijn de meningen verdeeld. Die keuze dien je eigenlijk al te maken voor de aanleg van je gazon. Heb je geen bezwaren tegen onkruiden in je gazon, kies dan een grover type zaaimengsel (Engels raaigras) in plaats van bijvoorbeeld een siergazon.


Het merendeel van de tuinliefhebbers vindt onkruiden in het gazon hinderlijk. In een aangelegd gazon zullen al gauw allerlei onkruiden opduiken. Wie onkruid wil bestrijden dient daar tijdig mee beginnen.


Onkruidbestrijding in het gazon van 6 maanden en ouder

De strijd tegen onkruid en ongewenste grassen begint al voor het zaaien met de bewerking van de grond. Het zou het beste zijn wanneer deze grond totaal vrij van onkruidzaden zou zijn. Zijn het er niet te veel dan kan je makkelijk de onkruiden met de hand verwijderen. Dat vergt wel wat meer tijd, maar het is milieuvriendelijker. Vooral in een klein gazon is het zeer zinvol om weegbree, paardenbloem en madeliefjes met de hand te verwijderen. Wilde grassen kunnen alleen maar op deze manier verwijderd worden.

bestel micro gazon plus


De beste onkruidbestrijding is ervoor te zorgen dat men een goed graszaadmengsel gebruikt , een goede grondbewerking, een goede bemesting en een goede behandeling, zonder te kort te maaien. Maatregelen voor een betere grasgroei en een dichte zode zijn een eerste vereiste.
In een pas ingezaaid gazon komen ook onkruiden voor die je niet hoeft te bestrijden:

bestel gazon repair

Vrij snel verdwijnen door het maaien onkruiden als:

kweek, zachte witbol, hanenpoot (*), bloedgierst (*), straatgras(*)


(*) kunnen bij voldoende ruimte vlak gaan groeien, uitwieden blijft dan de enige mogelijkheid.

Onkruiden vullen ook de kale plekken op die ontstaan door beschadiging aan het gazon door:
- te kort te maaien
- muizen, konijnen of engerlingen
- te kort aan voeding
- het gebruik en belopen (voetbal)
- molshopen
- een verdichte ondergrond
- een te zure of te kalkrijke grond
- langdurige droogte
- ziekten (schimmels)
- hond - of kattenbehoeften

      

Enkele onkruiden in de grasmat:


witbol in gazon

Witbol : Ongewenste grassoort dat enkel verwijderd kan worden door uitsteken. Lastig onkruid door zijn dunne, kruipende wortelstok. Bij deze soort zijn de stengels en bladeren maar weinig behaard. Chemische bestrijding in het gazon is onmogelijk. Komt vnl. voor op drogere en zanderige gronden.  


onkruid in gazon

Straatgras : Ongewenst éénjarige grassoort dat overal groeit en bloeit. Een lastig onkruid. Chemische bestrijding in het gazon is onmogelijk. Bestrijding is wel mogelijk door bemesting en cultuurmaatregelen


Varkensgras Eenjarig onkruid dat vooral voorkomt op plaatsen waar veelgelopen wordt en op dichtgetrapte gronden. Verspreid zich vnl. door zaadvorming. Kleine, smalle bladeren, meestal met liggende stengels. Bloei juli-herfst.varkensgras👉onkruid verwijderen in gazon


De Grasdokter

De Grasdokter geeft je informatie over het onderhoud van het gazon, problemen, insecten, ziekten en plagen.

Als graszodenkwekerij krijgen wij veel vragen van klanten over onderhoud en problemen met het gazon. Zo is deze site "De Grasdokter" ontstaan.

De pagina Kennisbank geeft alle artikelen op alfabetische volgorde weer.


De producten die wij adviseren gebruiken wij zelf voor het telen en onderhouden van onze graszoden. We schrijven altijd vanuit onze eigen ervaring, en geven je daaruit tips. Alle foto’s maken we zelf, in eigen graszodenkwekerij of de tuin.

Je kunt af en toe een advertentie tegen komen. We hopen dat dit niet storend voor je is maar op deze manier kunnen wij deze website met gratis tips een klein beetje bekostigen!